Is ontwerpen van software architectuur nuttig?

Software architectuur

Het belang van software architectuur

Software architectuur kan een buitenaards concept zijn voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. De meeste van je klanten zijn die mensen, en het is jouw taak om aan ze uit te leggen hoe de software werkt. Software architectuur is echter uitsluitend bedoeld voor programmeurs.

Het legt de high-level structuren van elke software uit aan de programmeur om hem te helpen een relevante en gebruiksvriendelijke toepassing te ontwerpen. Het ontwerpen van software architectuur is dus nog steeds relevant en wordt overal in de software development industrie toegepast.

Wat is een software-architectuur?

Eenvoudig gezegd is het ontwerpen van software architectuur als het maken van een blauwdruk voor het bouwen van een huis. Zoals een blauwdruk helpt bij het bepalen van de indeling, het ontwerp, de doorgangen, de niveaus, de kamers en hun afmetingen voor een gebouw, zo helpt een software architectuur bij het bepalen van de structuur, de functies en de werking van een software programma.

De software architectuur elementen omvatten de operaties die tijdens het ontwikkelingsproces moeten worden uitgevoerd. Het helpt dus om de programmeur steeds op het juiste spoor te houden. Anders zou een programmeur, zonder een duidelijk idee van de werking van de software, kostbare fouten kunnen maken.

Software architectuur

Waarom is software-architectuur belangrijk?

Naast het uitleggen hoe de software gebouwd moet worden, helpt het ontwerpen van een software architectuur ook om ideeën over te brengen aan alle belanghebbenden, inclusief klanten en een ontwikkelteam. 

Wat zijn de drie belangrijke aspecten van het ontwerpen van een software architectuur?

1. Communicatie met belanghebbenden

 • Je kunt software architectuur gebruiken om het eindproduct en de functies ervan uit te leggen aan klanten, ontwerpers en marketeers. 

Een gemeenschappelijke abstractie van een systeem of software kan een basis zijn voor wederzijds begrip, onderhandeling, consensus en communicatie tussen de belanghebbenden.

2. Vroege ontwerpbeslissingen

 • Het helpt het ontwerp van software en de problemen die daarbij kunnen optreden in kaart te brengen. Deze informatie helpt om vroege ontwerpbeslissingen aan te pakken.

De meeste cruciale beslissingen worden genomen in de fase vóór de ontwikkeling. Als je dus een duidelijk idee in je hoofd hebt, kun je betere beslissingen nemen over het totale systeem, het ontwikkelingsproces, de duur, de moeilijkheden bij het uitrollen van software, en het onderhoud.

Software architectuur vertegenwoordigt de vroegste reeks ontwerpbeslissingen van een systeem. Deze vroege beslissingen zijn het moeilijkst te corrigeren en te veranderen later in het ontwikkelingsproces. Ze hebben de meest verstrekkende gevolgen.

3. Het idee overnemen in een toepassing

 • Software architectuur is de basis voor alle ideeën die daarna komen.

Hoewel het een relatief klein, intellectueel grijpbaar model is voor hoe een systeem is opgebouwd en hoe de elementen ervan samenwerken, kan dezelfde architectuur worden toegepast op andere methoden. Zoals grootschalige productie of het dupliceren van software voor andere doeleinden.

Profielverrijking Software architectuur

Welke voordelen heeft het ontwerpen van software-architectuur?

Het ontwerpen van een software architectuur heeft vele voordelen. Het aanpakken van meerdere problemen die zich tijdens het ontwikkelingsproces kunnen voordoen is één van de belangrijkste. Evenzo zijn er veel voordelen verbonden aan het implementeren van software-architectuur, zoals:

 1. Identificeren van software problemen
 2. Geeft het ontwikkelteam een voorsprong
 3. Alles is schaalbaar
 4. Maakt ontwerpbeslissing gemakkelijker
 5. Goed risicobeheer
 6. Kostenbesparing
  .

Conclusie over het nut van software architectuur

Het ontwerpen van een software-architectuur hoeft niet lang en kostbaar te zijn. Je kunt hiervoor namelijk ook planningstool gebruiken. Het gebruik van planningstools helpt om zaken snel voor elkaar te krijgen; daarom vertrouwen software-architecten op deze tools om je een gedetailleerde software architectuur te geven. Software architectuur blijft relevant zolang we software blijven ontwikkelen; vandaar dat je hier zo snel mogelijk je voordeel mee moet doen.

Nieuwste artikelen